image

Silvia Cvengrošová – Executive Director, Česká republika
Budování vlastní personální společnosti a dlouholetá praxe v TOP managementu mezinárodních personálních korporací určilo můj celoživotní pracovní směr. Mám ráda dynamiku, jasné vize a cíle a lidi pro které je práce radostí a výzvou. Tým naší společnosti tvoří právě takoví lidé a spolu začínáme psát úspěšný příběh EUworker.

Silvie Cvergošová

Lenka Hlubková – Hiring & Marketing Manager, Česká republika
Práce v několika nadnárodních společnostech a multikulturní prostředí vytvořily můj pohled na zaměstnávání. Pozitivní energie, tvůrčí atmosféra a kreativní přístup dává náboru život a povyšuje ho na službu, která má pro mě jinou přidanou hodnotu.

Lenka Hlubková

Michal Raška – Operation Manager, Česká republika
Být spojovacím mostem mezi obchodním partnerem – agenturním zaměstnancem a pracovní agenturou je tvrdá práce. Naučil jsem se naslouchat pozorně a učit ze z chyb. Když uděláte chybu podruhé, už to není chyba, ale volba. Vyvážená spokojenost všech je pro mne největší odměna.

Michal Raška